Kan du drikke vin i en alder af 18 år i Californien?


Svar 1:

Ikke i Californien, med en undtagelse:

”Staten fritager dog mindreårige personer for straffesag for deres mindreårige brug af alkohol, hvis de opdages at have drukket alkohol gennem deres indberetning om en medicinsk nødsituation for en anden mindreårig drikker.”

Undtagelser fra mindreårige i Californien?

Her er en liste over undtagelser i forskellige stater:

45 stater, der tillader mindreårige (under 21 år) Alkoholforbrug


Svar 2:

Det er imod loven at servere eller sælge alkohol til en person, der er under 21 år i Californien.

Hvis du drikker offentligt, kan du godt tilbageholdes og blive taget med hjem til dine forældre, men som mindreårig er det usandsynligt, at der er truffet yderligere sanktioner, medmindre der er sikkerhed for skade, såsom at folk bliver beruset, uregerlige, syge , voldelig eller værre.

Ingen vil være interesseret i, at du drikker i privatlivets fred i dit hjem, medmindre der er skader i sikkerhed, eller der er indgivet en klage af en nabo, en anden forælder osv.